Η θέση του συνδυασμού "Ανατροπή Αναγέννηση για τα Γρεβενά μας" από τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Δημήτριο Μπόλη, στη συζήτηση για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπει τη θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση και τις αρνητικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα Τμήματα των Γρεβενών:

 

"Ως παράταξη είμαστε απέναντι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Το θέμα της θέσπισης ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Υλοποιώντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) που θα κυμανθεί στο 80%-120% του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου του κάθε υποψηφίου, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στο να κλείσουν οι μισές Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για τα Γρεβενά μας, για τα δικά μας τμήματα, αν με βάση τις περσινές επιτυχίες κάνουμε μία αναγωγή ώστε να εφαρμοστεί η βάση του 10 ή του 8 που θέτει το νομοσχέδιο επί συνόλου 460 φοιτητών, 235 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και 225 στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης θα είχαμε μόλις 3 φοιτητές στην πρώτη περίπτωση, 18 στη δεύτερη ή στο καλύτερο σενάριο της βάσης του έξι, 108 φοιτητές.

Με λίγα λόγια τα Τμήματα μας εξανεμίζονται, ενώ κόποι και προσπάθειες χρόνων για ίδρυση Πανεπιστημιακών Τμημάτων από όλη την τοπική κοινωνία πάνε χαμένοι.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας αλλά και στην ανύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των Γρεβενών. Επίσης συμβάλλει στη διασύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Παρέχει μόρφωση και δίνει εξωστρέφεια.

Νοιαζόμαστε για μια αξιόπιστη και ποιοτική εκπαίδευση που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, επιθυμούμε την διατήρηση των συγκεκριμένων τμημάτων του Πανεπιστημίου της πόλης μας αλλά και ταυτόχρονα την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμισή τους.

Επαναφέρουμε την πρόταση για Σχολή Οικονομικών Επιστημών αλλά και την ουσιαστική πρόταση του 2006 την οποία είχε καταθέσει η Πανεπιστημιακή κοινότητα για ίδρυση Σχολής Δασοπονικών Επιστημών και Ορεινών Φυσικών Πόρων αλλά και Σχολής ή Τμημάτων που έχουν σχέση με το αγροτουριστικό κομμάτι και τα οποία σαφέστατα ταιριάζουν και ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας."