- Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1968
- Είναι έγγαμος με 2 παιδιά
- Κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών με έτος κτήσης 1992 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Βόλου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Εργάζεται ως δάσκαλος από το έτος 1997 μέχρι σήμερα όπου και είναι τοποθετημένος στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
- Από το 1998 έως το 2007 διετέλεσε Κοινοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος στην Κοινότητα Φιλιππαίων Γρεβενών και κατά την περίοδο 2007-2010 Πρόεδρος της Κοινότητας
- Μετά την συγχώνευση των Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. Καλλικράτη) εκλέγεται Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Γρεβενών τις περιόδους 2011-2014 και 2014-2019. Υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Πρασίνου στον Δήμο Γρεβενών την περίοδο 2012-2014. Κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης από το 2011 έως το 2014
- Κατήλθε ως Υποψήφιος Δήμαρχος στις Δημοτικές εκλογές στο Δήμο Γρεβενών το 2019 και σήμερα είναι Δημοτικός σύμβουλος
- Με ενεργό συμμετοχή σε θέματα εκπαίδευσης, διετέλεσε Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ετών 2011-2014, καθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Γρεβενών από το 2015 έως το 2019